x

Bel voor persoonlijk contact: +31 (0)4 92 83 99 11

  • Paling
  • Zalm
  • Makreel
  • Meerval

Disclaimer

 

Hoewel aan de inhoud van deze website de groots mogelijke zorg is besteed, kan Rokerij Van Lieshout op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.rokerijvanlieshout.nl verkregen is. Verwijzingen (links) naar externe websites ( websites die niet binnen het domein http://www.rokerijvanlieshout.nl vallen),zijn slechts informatief.

Rokerij Van Lieshout is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid van externe websites. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Rokerij Van Lieshout. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle rechten voorbehouden.

 

© Copyright

 

Alle rechten berusten bij de Rokerij Van Lieshout, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rokerij Van Lieshout, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

 

Privacyverklaring

 

Rokerij Van Lieshout respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken.

Deze website bevat links naar andere websites. Rokerij Van Lieshout is niet verantwoordelijk voor het privacyreglement van deze websites.